Antal besökare sedan 29 feb 2008 Antal besökare denna månad Antal besökare denna vecka Antal besökare idag Besökare online just nu Årefiske: Limit your kill & Första vårdagen

torsdag 3 mars 2011

Limit your kill & Första vårdagen

Jonas Nordigårds på Edgeflyfishing har tillsammans med bland annat Nicolas Jändel, chefredaktör på Allt om Flugfiske har suttit och klurat lite kring detta med ett hållbart fiske. Catch & release är ett begrepp som idag får större och större genomslagskraft som en del i att förvalta fisket. Däremot så kanske inte alla kan riktigt identifiera sig fullt ut med "catch & release" men inte heller tillhör skaran av sk. "kaggfiskare" dvs allt fiske går ut på att fylla frysen inför stundande bistra tider.
Limit your kill är det som de kom fram till och kort beskrivet är det:
* Begränsar sitt uttag av matfisk och fiskar med fokus på ett långsiktigt hållbart sportfiske.
* Man tar inte upp fler matfiskar i ett ekosystem än att ett fiskbestånd kan anses minimalt påverkat av uttaget.
* Man väljer även i möjligaste mån vilka fiskar man tar upp. Riktigt stora och välvuxna individer av respektive art bär på en stark genetisk bas som man bör eftersträva att bevara samt att det är de fiskarna som ger flest yngel vid lek.

Jag tycker att detta är ett steg helt i rätt riktning då jag själv inte riktigt kan relatera till rent C&R-fiske samt å det grövsta tar avstånd från all form av "kagg-fiske". Sportfiske eller som danskarna kallar det "Lustfiske" (vilket är ett uttryck jag tycker passar bättre än Sportfiske :-) är något som jag brinner för men om jag skulle komma till ett läge där jag inte skulle få ta med en matfisk hem då och då så skulle jag nog sälja min fiskeutrustning och ägna mig åt frimärkssamling, drejjning eller någon annan stimulerande hobby.
Vi här uppe i västjämtland har den fantastiska möjligheten att få fiska i oreglerade vatten på stammar av självreproducerande vildfisk. Det är en möjlighet som är få förunnat och väl värd att vårda för att framtida generationer skall få den ynnesten.
Därför ställer jag mig bakom "Limit yout kill" och låter logon sitta med på min blogg.
Vill ni veta mer om det hela så klicka på loggan så kommer ni automatiskt till Edgeflyfishing och sidan där Jonas redogör om tankarna kring begreppet.

När det gäller Catch & release för och emot så har Kalle Grahn i senaste numret av just nämnda Allt om Flugfiske en artikel publicerad. Väl värd att läsa.

Enligt almanackan så skall våren börja 1 mars och avslutas 31 maj. Här uppe tvekade den en dag men igår slog våren till med full kraft. Strålande sol, takdropp och en försvarlig mängd plusgrader, det var liksom på tiden. Själv tillbringade jag dagen inomhus hemma med att kurera den senaste i raden av förkylningar men de med en bättre prioritering av livet var utomhus i rena hopp och lek aktiviteter. En av dem var Far som kickade igång Widetracken och snurrade leden söder ut och innan han landade på en sjö is. Föret var till det bättre både på led och på is. Nappviljan var god men storleken medioker på fisken. Av i runda slängar 20 st upp så blev det bara två kvar på isen och resten fick gå tillbaka. Annars har det varit stilla på fiskerapportfronten.

Väder och vattenstånd Duved
Klockslag: 22.15
Temperatur: -0,1 grader
Vind: Västlig 4,5 m/s
Molnlighet: Mulet
Vattenföring: 7,1 m3/s
Skittfiske
Lunkan

Inga kommentarer: